Strona główna  - Mobilne laboratorium - Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zaprasza!
Mobilne laboratorium - Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zaprasza!
2017-07-14

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych oraz Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii WGGiOŚ Akademii Górniczo-Hutniczej w Miękini zapraszają samorządy, urzędy marszałkowskie, dyrekcje parków narodowych i krajobrazowych, nadleśnictwa, placówki szkolne, usytuowane w miejscowościach uzdrowiskowych i wypoczynkowych do skorzystania z Mobilnego Laboratorium „POLoNEs” (Przyczyny – Ograniczenie – Likwidacja Niskiej Emisji).UserFiles/File/POLoNEs_ulotka.pdf

Celem głównym przedsięwzięcia jest ograniczenie niskiej emisji w miejscowościach znanych jako miejsca uzdrowiskowe, rekreacji i wypoczynku poprzez edukację młodzieży i dorosłych na mobilnym stanowisku doświadczalnym.

Specjalnie skonstruowane laboratorium, może dojechać do dowolnej miejscowości i wziąć udział w imprezach plenerowych typu pikniki, festyny, zorganizowane pokazy np. dla szkół, mieszkańców.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, kreowanie postaw proekologicznych, energooszczędnych oraz promocja odnawialnych źródeł energii może odbyć się możliwie najbliżej odbiorcy.