Strona główna  - Konkursy
Konkursy

Konkursy w 2017 roku:

Konkurs wiedzy o ptakach pt.: „Obserwuję i rozpoznaję ptaki w moim otoczeniu”  dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci, młodzieży, nauczycieli i opiekunów do samodzielnego obserwowania i poznawania przyrody nie w teorii lecz w praktyce, poprzez osobiste doświadczenie. W ten sposób chcemy też propagować turystykę przyrodniczą i aktywny wypoczynek na łonie natury.

Cele szczegółowe konkursu:

·          poznanie różnorodności gatunkowej ptaków żyjących w sąsiedztwie człowieka,

·          nauka prowadzenia obserwacji ptaków i rozpoznawania gatunków,

·          poznanie roli ptaków w przyrodzie i ich znaczenia dla człowieka,

·          uwrażliwienie na problemy ochrony przyrody we własnej miejscowości.

Treści i zakres wiedzy:

Konkurs będzie obejmował zagadnienia dotyczące 25 pospolitych gatunków ptaków prezentowanych w zestawie początkującego obserwatora „Poznaj 25 gatunków ptaków” oraz 7 wybranych gatunków rzadkich, występujących w GPN (wyszczególnionych w załączniku).

Forma konkursu:

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

kategoria I:  klasy IV – VI szkoły podstawowej,

kategoria II: klasy I – III  gimnazjum.

Konkurs będzie miał formę pisemną i będzie się składał z dwóch części. Część pierwsza – pytania testowe oraz otwarte, część druga praktyczna – rozpoznawanie gatunków na podstawie zdjęć, ilustracji i ujęć filmowych. Konkurencja dodatkowa (nieobligatoryjna) – rozpoznawanie głosów odtwarzanych z nagrań, zwycięzca tej konkurencji otrzyma nagrodę specjalną.

Organizacja:

·      Udział w konkursie należy zgłosić pisemnie – faxem (nr fax. 18 33 17 207) lub pocztą elektroniczną pisząc na adres: gpn@gorcepn.pl, w terminie do 24 lutego 2017 r.

·          W zgłoszeniu należy podać kolejno: nazwę szkoły, liczbę zgłaszanych uczestników, nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz jego e-mail.

·          O szczegółach organizacyjnych oraz regulaminie konkursu będziemy powiadamiać uczestników po terminie zgłoszenia.

·          Konkurs wraz z wręczeniem nagród odbędzie się w Dyrekcji GPN w Porębie Wielkiej 13 czerwca 2017 r.

(Termin i miejsce może ulec zmianie, o czym poinformujemy zainteresowanych nauczycieli).

Gorczański Park Narodowy nie zapewnia dowozu uczestnikom konkursu. Przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych laureatów oraz upominki i nagrody książkowe dla wszystkich uczestników konkursu i nauczycieli – opiekunów.

Jak przygotować ucznia do konkursu:

Uczestnicy konkursu powinni zapoznać się z wydawnictwami GPN: „Poznaj 25 gatunków ptaków”. Zestaw początkującego obserwatora,„Skrzydlaci mieszkańcy Gorców”.Powyższe wydawnictwa zostaną przekazane nauczycielom – opiekunom po zamknięciu listy uczestników.

Lista gatunków ptaków, będących tematem konkursu GPN „Obserwuję i rozpoznaję ptaki w swoim otoczeniu”

Wykaz gatunków przedstawionych w pakiecie „Poznaj 25 gatunków ptaków:

1. Dzięcioł duży                                          2. Dzięcioł zielony

3. Kowalik                                                  4. Pełzacz leśny

5. Bogatka                                                  6. Modraszka

7. Sikora uboga                                         8. Raniuszek

9. Gil                                                          10. Grubodziób

11. Dzwoniec                                            12. Czyż

13. Szczygieł                                             14. Zięba

15. Kos                                                      16. Kwiczoł

17. Śpiewak                                              18. Szpak

19. Rudzik                                                20. Kapturka

21. Pliszka siwa                                        22. Kopciuszek

23. Trznadel                                             24. Gąsiorek

25. Pokląskwa 

Wykaz gatunków rzadkich, występujących w GPN:

1. Orzeł przedni

2. Głuszec

3. Jarząbek

4. Dzięcioł trójpalczasty

5. Sóweczka

6. Drozd obrożny

7. Bocian czarny

 

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska