Strona główna  - Konkursy
Konkursy

Konkursy w 2018 roku


Gorczański Park Narodowy zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału           w konkursie wiedzy o roślinach Gorczańskiego Parku Narodowego pt.: „Kwiaty Gorców. Poznaj 50 gatunków roślin”.

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci, młodzieży, nauczycieli i opiekunów do samodzielnego obserwowania i poznawania przyrody nie tylko w teorii, ale również w praktyce.   W ten sposób chcemy też propagować turystykę przyrodniczą i aktywny wypoczynek na łonie natury.

Cele szczegółowe konkursu:

·        poznanie różnorodności gatunkowej roślin, występujących w GPN,

·        nauka rozpoznawania gatunków roślin,

·        poznanie wybranych zagadnień z zakresu ekologii roślin,

·        uwrażliwienie na problemy ochrony rzadkich gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych.

Treści i zakres wiedzy:

Konkurs będzie obejmował zagadnienia dotyczące 50 gatunków roślin – pospolitych oraz rzadkich charakterystycznych dla lasów i polan GPN. Wykaz gatunków, które są tematem konkursu znajduje się w załączniku. Uczeń przygotowujący się do konkursu powinien zapoznać się z następującymi zagadnieniami dotyczącymi każdego gatunku:

·     - Roślina i jej środowisko – z jakimi siedliskami związany jest gatunek, jakie warunki preferuje (świetlne, wilgotnościowe itp.)
- Od kwiatów do nasion – okres kwitnienia i owocowania, mechanizmy zapylania i rozsiewania         

        - Status ochrony
- Cechy charakterystyczne (oznaczanie gatunku)

Forma konkursu:

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

kategoria I:  klasy IV – VI szkoły podstawowej,

kategoria II: klasy VII szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Konkurs będzie miał formę pisemną i będzie się składał z dwóch części. Część pierwsza – pytania testowe oraz otwarte, część druga praktyczna – rozpoznawanie gatunków na podstawie zdjęć, ilustracji i żywych okazów.

Organizacja:

·        Każda szkoła może zgłosić do konkursu tylko jednego ucznia z każdej kategorii wiekowej

·        Udział w konkursie należy zgłosić pisemnie – faxem (nr fax. 18 33 17 207) lub pocztą elektroniczną pisząc na adres: gpn@gorcepn.pl, w terminie do 10 kwietnia 2018 r.

·        W zgłoszeniu należy podać kolejno: nazwę szkoły, informację o kategorii wiekowej uczestników, nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz jego dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail)

·        Nazwiska uczestników wraz z kategorią wiekową należy podać w terminie do 15 maja 2018

·        O szczegółach organizacyjnych oraz regulaminie konkursu będziemy powiadamiać uczestników po terminie zgłoszenia

·        Konkurs wraz z wręczeniem nagród odbędzie się w Dyrekcji GPN w Porębie Wielkiej 7 czerwca 2018 (Termin i miejsce może ulec zmianie, o czym poinformujemy nauczycieli - opiekunów).

·        Gorczański Park Narodowy nie zapewnia dowozu uczestnikom konkursu.

·        Przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych laureatów oraz upominki    i nagrody książkowe dla wszystkich uczestników konkursu i nauczycieli – opiekunów.

 Jak przygotować ucznia do konkursu – polecana literatura:

Uczestnicy konkursu powinni skorzystać z dostępnych publikacji wydanych drukiem jak i wirtualnych, np.:

·        Atlasy roślin Polski (drukowane i internetowe)

·        Gorczański Park Narodowy – przyroda i krajobraz pod ochroną, Opracowanie zbiorowe - redakcja P. Czarnota, M. Stefanik

·        Przyroda gorczańskich polan. P. Armatys, J. Loch, M. Ruciński,

·        Tajemnice gorczańskiej puszczy, K. Chwistek, w. Różański, J. Tomasiewicz

 Przewodniki po ścieżkach edukacyjnych GPN (10 tytułów wydanych nakładem GPN)

·        Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin opublikowane 16 października 2014 roku (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 1409)

  

Załącznik:

Lista gatunków roślin, będących tematem konkursu GPN

„Kwiaty Gorców. Poznaj 50 gatunków roślin”

 

1.      Bodziszek łąkowy Geranium pratense

2.      Ciemiężyca zielona Veratrum lobelianum

3.      Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum

4.      Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis

5.      Dziurawiec czteroboczny Hypericum maculatum

6.      Firletka poszarpana Silene flos-cuculi

7.      Goryczka trojeściowa Gentiana asclepiadea

8.      Gółka długoostrogowa Gymnadenia conopsea

9.      Jaskier platanolistny Ranunculus platanifolius

10.    Jastrzębiec pomarańczowy Hieracium aurantiacum

11.    Knieć błotna Caltha palustris

12.    Konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium

13.    Krokus Crocus scepusiensis

14.    Kruszczyk błotny Epipactis palustris

15.    Kuklik górski Geum montanum

16.    Kuklik zwisły Geum rivale

17.    Liczydło górskie Streptopus amplexifolius

18.    Lilia złotogłów Lilium martagon

19.    Lepiężnik różowy Petasites hybridus

20.    Marzanka wonna Galium odoratum

21.    Mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus

22.    Miesiącznica trwała Lunaria rediviva

23.    Miłosna górska Adenostyles alliariae

24.    Modrzyk górski Cicerbita alpina

25.    Naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora

26.    Omieg górski Doronicum austriacum

27.    Ostrożeń łąkowy Cirsium rivulare

28.    Parzydło leśne Aruncus dioicus

29.    Pełnik alpejski Trollius altissimus

30.    Pierwiosnek  wyniosły Primula elatior

31.    Podbiałek alpejski Homogyne alpina

32.    Podkolan biały Platanthera bifolia

33.    Przebiśnieg Galanthus nivalis

34.    Przywrotnik pasterski Alchemilla monticola

35.    Rdest wężownik Polygonum bistorta

36.    Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia

37.    Rzeżucha łąkowa Cardamine pratensis

38.    Starzec górski Senecio subalpinus

39.    Stoplamek szerokolistny (Kukułka szerokolistna) Dactylorhiza majalis

40.    Storczyca kulista Traunsteinera globosa

41.    Szczawik zajęczy Oxalis acetosella

42.    Szałwia lepka Salvia glutinosa

43.    Tłustosz pospolity Pinguicula vulgaris

44.    Urdzik karpacki Soldanella carpatica

45.    Wełnianka szerokolistna Eriophorum latifolium

46.    Wierzbówka kiprzyca Epilobium angustifolium

47.    Zarzyczka górska Corthusa matthioli

48.    Zawilec gajowy Anemone nemorosa

49.    Żywiec gruczołowaty Cardamine glanduligera

50.    Żywokost sercowaty Symhytum cordatum

 Nazwy łacińskie podano, by w ramach przygotowania do konkursu ułatwić jednoznaczną identyfikację  gatunków, które są jego tematem. W pytaniach konkursowych będziemy posługiwać się wyłącznie nazwami polskimi.

.............................................................................................................................................................

 

 

Konkursy w 2017 roku:

Konkurs wiedzy o ptakach pt.: „Obserwuję i rozpoznaję ptaki w moim otoczeniu”  dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci, młodzieży, nauczycieli i opiekunów do samodzielnego obserwowania i poznawania przyrody nie w teorii lecz w praktyce, poprzez osobiste doświadczenie. W ten sposób chcemy też propagować turystykę przyrodniczą i aktywny wypoczynek na łonie natury.

Cele szczegółowe konkursu:

·          poznanie różnorodności gatunkowej ptaków żyjących w sąsiedztwie człowieka,

·          nauka prowadzenia obserwacji ptaków i rozpoznawania gatunków,

·          poznanie roli ptaków w przyrodzie i ich znaczenia dla człowieka,

·          uwrażliwienie na problemy ochrony przyrody we własnej miejscowości.

Treści i zakres wiedzy:

Konkurs będzie obejmował zagadnienia dotyczące 25 pospolitych gatunków ptaków prezentowanych w zestawie początkującego obserwatora „Poznaj 25 gatunków ptaków” oraz 7 wybranych gatunków rzadkich, występujących w GPN (wyszczególnionych w załączniku).

Forma konkursu:

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

kategoria I:  klasy IV – VI szkoły podstawowej,

kategoria II: klasy I – III  gimnazjum.

Konkurs będzie miał formę pisemną i będzie się składał z dwóch części. Część pierwsza – pytania testowe oraz otwarte, część druga praktyczna – rozpoznawanie gatunków na podstawie zdjęć, ilustracji i ujęć filmowych. Konkurencja dodatkowa (nieobligatoryjna) – rozpoznawanie głosów odtwarzanych z nagrań, zwycięzca tej konkurencji otrzyma nagrodę specjalną.

Organizacja:

·      Udział w konkursie należy zgłosić pisemnie – faxem (nr fax. 18 33 17 207) lub pocztą elektroniczną pisząc na adres: gpn@gorcepn.pl, w terminie do 24 lutego 2017 r.

·          W zgłoszeniu należy podać kolejno: nazwę szkoły, liczbę zgłaszanych uczestników, nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz jego e-mail.

·          O szczegółach organizacyjnych oraz regulaminie konkursu będziemy powiadamiać uczestników po terminie zgłoszenia.

·          Konkurs wraz z wręczeniem nagród odbędzie się w Dyrekcji GPN w Porębie Wielkiej 13 czerwca 2017 r.

(Termin i miejsce może ulec zmianie, o czym poinformujemy zainteresowanych nauczycieli).

Gorczański Park Narodowy nie zapewnia dowozu uczestnikom konkursu. Przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych laureatów oraz upominki i nagrody książkowe dla wszystkich uczestników konkursu i nauczycieli – opiekunów.

Jak przygotować ucznia do konkursu:

Uczestnicy konkursu powinni zapoznać się z wydawnictwami GPN: „Poznaj 25 gatunków ptaków”. Zestaw początkującego obserwatora,„Skrzydlaci mieszkańcy Gorców”.Powyższe wydawnictwa zostaną przekazane nauczycielom – opiekunom po zamknięciu listy uczestników.

Lista gatunków ptaków, będących tematem konkursu GPN „Obserwuję i rozpoznaję ptaki w swoim otoczeniu”

Wykaz gatunków przedstawionych w pakiecie „Poznaj 25 gatunków ptaków:

1. Dzięcioł duży                                          2. Dzięcioł zielony

3. Kowalik                                                  4. Pełzacz leśny

5. Bogatka                                                  6. Modraszka

7. Sikora uboga                                         8. Raniuszek

9. Gil                                                          10. Grubodziób

11. Dzwoniec                                            12. Czyż

13. Szczygieł                                             14. Zięba

15. Kos                                                      16. Kwiczoł

17. Śpiewak                                              18. Szpak

19. Rudzik                                                20. Kapturka

21. Pliszka siwa                                        22. Kopciuszek

23. Trznadel                                             24. Gąsiorek

25. Pokląskwa 

Wykaz gatunków rzadkich, występujących w GPN:

1. Orzeł przedni

2. Głuszec

3. Jarząbek

4. Dzięcioł trójpalczasty

5. Sóweczka

6. Drozd obrożny

7. Bocian czarny

 

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska